1. Mannschaft-Kader

 

Trainer

Name: Frank Hartmann


 Spartenleiter

Name: Tobias Hahn


Name: Maximilian Krimm


Name: Michael Kürschner

Name: Michael Seibt

Name: Julian Roos


Name: Lukas Hess


Name: Detlef Schulz

Name: Kristen Hess

Name: Niklas Leifer


Name: Kevin Sopp

Name: Kristen Hess

Name: Marcel Reußenzehn

Name: Alexander Sopp

Name: Nico Schmidt

Name: Alexander Schöppach

 

Name: Nico Reußenzehn

Name: Noa Stock

Name: Steffen Scholz

Name: Michael SchöppachSpielplan